Rozdělení tříd na výstavách

 

 

Třída dorostu          6-9 měsíců

Třída mladých         9-18 měsíců

Mezitřída                 15-24 měsíců

Třída otevřená        od 15 ti měsíců

Třída pracovní        od 15 ti měsíců         přiložte fotokopii certifikátu zkoušek

Třída šampionů       od 15 ti měsíců         přiložte fotokopii šampionátu

Třída veteránů        od 9 ti let

K přihlášce přikládejte vždy fotokopii průkazu původu.

Toto rozdělení  tříd platí v České republice.

Zpět na hlavní stranu