Rodokmen Kobliha

 

 

 

Carrie Tergy, ČLP/BEA/1406, tricolor

Tobby het Hulterhof, ČLP/BEA/619

tricolor

PL Champ.,Junior Champ.PL,2x CACIB, 4x res.CACIB, 2x VDH CHA,5x  CAC, 2x res.CAC,CACL,2x BIG Dt.Champ., Národní vítěz,5x BOB, 2x BIG, Optimus Junior, Primus Junior, 

BZH I cena 

Sentinel of Dialyne, KCSB 0157CB

GB/B/NL/LUX champ.,World winner 94,

Solomon of Dialyne, KCSB 0114BT

GB/B Champ.

Dialyne Gamble,KCSB 0223BF
Kittoch Garland, KC F1284201F06
Kenine Inka, KCSB 0408CD Dialyne Beau, KCSB 2782BW
Dufosee Xebec, KC H4850801J02
Rossut Quietly, KC 3070403R03 Graadtres Hot Pursuit of Rossut, KCSB 2241BR

USA/B/GB Champ.

Starbuck´s Hang´em High, AKCSB HC0151215
Plain and Fancy´s Delilah, AKCSB HC049938
Rossut Elegance, KC P0580604P01 Rossut Peanut, KCSB 1527BP
Dufosee Jewel at Rossut, KCSB 2316BV
Biggi Tergy, ČLP/BEA/453

tan/white

ČR/PL/Dt./VDH Champ., CR junior Champ.,3x CACIB, 5x res.CACIB, 2x CAC, 2x res.CAC, 3x BOB, Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz

BZH I cena

Lesan Tergy, ČLP/BEA/101

tricolor

Středoevropský vítěz, CACIB,CAC, Vítěz Brna, Dt.Jugendchamp.,VDH Cha, 2x CAC Dt.,BOB,BOS, Klubový vítěz ml.

BZH II cena

True  Line´s Nordic Vermont, VDH/BCD/87-005

bicolor

Europajgsgr.,Dt./VDH/CH/Lux. Champ,Clubjgsgr.

 

Falk v. Rosental, VDH/BCD/82-128

bicolor

Lux.Champ.

True Line´s Xcellent Newbury, VDH/BCD/85-091

tricolor

Europajgsgr.

Getty Tergy, ČLP/BEA/40

tricolor

Int./ČSFR Champ., 2x VDH champ.,2x res.CACIB, CWC,Vítěz plemene, Vítěz Polska

Fertrac Cognac, VDH/BCD 88-256

tricolor

CAC

Foltos Bogarfülü Alin,ČLP/BEA/3

Ich./ČSSR Champ.

Money Tergy,ČLP/BEA/125

tricolor

výborná

BZH I cena

Flachs v.d.Tomburg,ČLP/BEA/71

tricolor

ČSFR Champ.

Igor v. Rosental, VDH/BCD 83-163
Cherra v.d.Tomburg, VDH/BCD 83-071
Carmen Tergy, ČLP/BEA/9

tricolor

Int./ČSSR Champ.

Earl Escord Charm of Ammanford, ZB 83-151
Foltos Bogarfülü Alin,ČLP/BEA/3

Ich./ČSSR Champ.

Zpět na hlavní stranu           Zurück zur Hauptseite      Back to the main page