Přihláška

 

Závazná přihláška na 9. ročník bíglího tábora v Novém Strašecí

 Dospělí účastníci:

Jméno, příjmení

Adresa

Telefon

Železný bígl

 

 

 

(Ano)1             (Ne)1

 

 

 

(Ano)1              (Ne)1

 

 

 

(Ano)1             (Ne)1

 

 

 

(Ano)1             (Ne)1

 

Mail:                           @

  Děti (do 15 ti let, starší jsou v rubrice dospělí):

Jméno, příjmení:

Železný bígl

 

(Ano)1                                                   (Ne)1

 

(Ano)1                                                                    (Ne)1

 

(Ano)1                                                                    (Ne)1

Psi:

Jméno:

Železný bígl

 

(Ano)1                                                               (Ne)1

 

(Ano)1                                                               (Ne)1

 

(Ano)1                                                               (Ne)1

1 nehodící škrtněte

 Obědy:

Chci se stravovat společně - dovážené obědy      (Ano)1                                                               (Ne)1

 Objednávám tedy ............. obědů na úterý 22.8.2006 a ..............obědů na středu 28.8.2006. Další obědy se budou objednávat průběžně na táboře. Na sobotu a neděli není jisté, zda obědy budou, vše ještě bude upřesněno.V místě však bude opět fungovat kantýna.

 Tábora se zúčastním(e) od ……8.2006 do ……8.2006 včetně, tzn. zde budu(eme) …  dnů.

 

…………………………………………………………………

Vlastnoruční podpis zástupce výpravy

Zpět na hlavní stranu